Agregator – wszystkie wiadomości w jednym miejscu

Miejsce w którym spotykają się wszystkie wiadomości

Odwołanie się od wyniku matury po nowemu

Marzec20

Odwołanie się od wyniku matury po nowemu  Każdy maturzysta, który ma wątpliwości co do wyniku, jaki uzyskał na egzaminie dojrzałości, ma prawo do odwołania. Od 2017 roku funkcjonuje "druga instancja" odwoławcza – Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Skorzystało z niej już 755 zdających. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło biologii.


Comments are closed.

porno